! DOPRAVA ZDARMA PRI OBJEDNÁVKE NAD 50€
! ŽIADNE DODATOČNÉ DANE (PRE KRAJINY EÚ)
Triediť podľa:
Lebel IAU SERUM cleansing shampoo Exclusive Cosmetics - exc-beauty.com

IAU SERUM cleansing shampoo

Od
Hydratačný šampón, vhodný pre všetky typy vlasovej pokožky a vlasov, vrátane citlivej pokožky. Robí vlasy zvládnuteľnými, uhladzuje, opticky sa zväčšuje, vlasová štruktúra sa stáva hustejšou. Zachováva jas farbených vlasov. Neobsahuje...
Lebel IAU SERUM Cream Exclusive Cosmetics - exc-beauty.com

IAU SERUM Cream

Od
Nahrádza nedostatok vlhkosti a živín v proteínových štruktúrach kôry a kutikuly. Po aplikácii sú vlasy pružné, jemné, upraviteľné, hladšie a ľahšie upraviteľné. Zachováva jas farbených vlasov. Jemný aromatický krém IAU...
Lebel Proedit Bounce Fit Hair Shampoo Exclusive Cosmetics - exc-beauty.com

Proedit Bounce Fit Hair Shampoo

Od
Určené pre poškodené vlasy, oslabené častým farbením, mávaním tepla alebo iným vplyvom na vlasy. Jemne obnovuje štruktúru vlasov, odstraňuje lámavosť, napĺňa vlasy vlhkosťou a jemne čistí. Robí vlasy lesklé a...
Lebel IAU cleansing RELAXMENT shampoo Exclusive Cosmetics - exc-beauty.com

IAU cleansing RELAXMENT shampoo

Od
Jemne čistí pokožku hlavy, zachováva prirodzenú hydrolipidickú rovnováhu, pomáha riešiť problémy so suchými lupinami a seboreou. Poskytuje výživu vlasov. Pôsobí protizápalovo, hojí rany. Lebel IAU očistný relax je šampón, ktorý...
Lebel IAU cleansing FRESHMENT shampoo Exclusive Cosmetics - exc-beauty.com

IAU cleansing FRESHMENT shampoo

Od
Normalizuje funkciu mazu a zanecháva pokožku hlavy a vlasy dlhšie svieže. Posilňuje vlasové korienky a stimuluje rast vlasov, čím zabraňuje vypadávaniu vlasov. Pomáha riešiť problémy so seboreou. Osviežujúci šampón IAU...
Lebel Proedit Soft Fit Hair Shampoo Exclusive Cosmetics - exc-beauty.com

Proedit Soft Fit Hair Shampoo

Od
Jemný šampón s rastlinnými výťažkami ideálny pre všetky typy vlasovej pokožky a vlasov. Jeho špeciálne zloženie poskytuje intenzívnu vlhkosť a živiny presne tam, kde je to potrebné. Ľahšie sa rozčesáva...
Lebel Cool orange shampoo uc Exclusive Cosmetics - exc-beauty.com

Cool orange shampoo uc

Od
Účinne bojuje proti mastným lupinám, zmierňuje svrbenie a nepohodlie. Jemne čistí mastnú pleť, rieši problém vypadávania vlasov. Vhodné pre mastnú pokožku hlavy. Neobsahuje sulfáty. Šampón Cool Orange UC Hair Soap...
Lebel IAU cleansing CLEARMENT shampoo Exclusive Cosmetics - exc-beauty.com

IAU cleansing CLEARMENT shampoo

Od
Jemný šampón s rastlinnými výťažkami, ideálny pre všetky typy vlasovej pokožky a vlasov. Má silný protizápalový a regeneračný účinok, upokojuje citlivú pokožku hlavy a zanecháva dlhotrvajúci pocit sviežosti. Neobsahuje sulfáty....
Lebel Natural Hair soap Marigold Exclusive Cosmetics - exc-beauty.com

Natural Hair soap Marigold

Od
Šampón s výťažkom z nechtíka lekárskeho Lebel Marigold je ideálny pre mastnú pokožku hlavy. Vďaka výťažkom z nechtíka a harmančeka v zložení šampón dokonale čistí a dezinfikuje a upokojuje pokožku...
Hodvábna a lesklá súprava

Hodvábna a lesklá súprava

Od
Sada, ktorá je vhodná pre akýkoľvek typ vlasov. Toto je náš Bestseller!Vlasy sú po použití produktov okamžite transformované - stávajú sa hodvábnymi, lesklými a krásnymi! Vďaka tejto súprave sú vlasy...
Hydratačný a revitalizačný set

Hydratačný a revitalizačný set

Od
Sada, ktorá je vhodná pre akýkoľvek typ vlasov. Je to perfektný zvlhčovač pre všetky typy vlasov. Je to dokonalá kombinácia objemu a hladkosti! Šampón na suché vlasy Šampón Lebel Proedit Soft...
Zotavenie pre tvrdé vlasy set

Zotavenie pre tvrdé vlasy set

Od
  Ak potrebujete opraviť poškodené vlasy, toto je sada pre vás! Premení vaše vlasy na hodváb, dodá im lesk a hydratuje ich. Šampón Proedit Bounce Fit je navrhnutý tak, aby...

Šampóny

In the realm of hair care, Japanese shampoos hold a revered status. Known for their meticulous attention to detail and unparalleled quality, these shampoos from Japan are more than just cleansing agents; they are a testament to the philosophy of nurturing and revitalizing hair. From the best Japanese shampoo to specialized variants for different hair types, understanding the essence of these products is key to unlocking the secret to healthier, radiant hair.

Why is Hair Shampoo Crucial for Healthy Hair?

Japanese shampoos are distinguished by their unique approach to hair care, focusing on gentle yet effective cleansing and restoration. The method of applying these shampoos is a clear demonstration of their carefully crafted formulation. Before applying it to a damp scalp, it's recommended to lather the product on your hands with water. This step is crucial as it activates the ingredients, creating a soft, micro-dispersed foam that ensures an even and gentle application.

Once Japan shampoo is emulsified, apply it to the scalp and hair. The importance of a double wash cannot be overstated. The first wash helps to break down and remove surface dirt and oils, while the second wash allows for a deeper cleanse, targeting the scalp and hair follicles more effectively. This double cleansing method is a staple in Japanese hair care, ensuring that your hair and scalp are thoroughly cleansed without being stripped of their natural oils.

Removing Sebum and Dirt

The magic of shampoo Japanese lies in its ability to cleanse deeply while maintaining the hair's natural balance. Unlike harsher shampoos, Japanese formulas are designed to remove excess sebum and dirt without stripping the scalp of its essential oils. This balance is critical to maintaining healthy hair. The carefully selected ingredients in these shampoos lift impurities gently, leaving the scalp refreshed and hair looking vibrant.

Eliminating Dandruff and Dead Skin Cells

Japanese shampoos are particularly effective in addressing scalp concerns like dandruff and the buildup of dead skin cells. These shampoos often contain natural ingredients like tea tree oil, camellia oil, and other botanicals known for their soothing and anti-inflammatory properties. These ingredients help gently exfoliate the scalp, remove dandruff flakes and dead skin cells, and prevent their reoccurrence with regular use. For example, Lebel Cool Orange SC shampoo is an excellent choice for oily, sensitive skin, while Natural Hair Soap Seaweed is suitable for children's hair as well as sensitive skin.

Restoring Hair's Natural State

Restoring hair to its natural state is a hallmark of Japanese hair care philosophy. Japanese shampoos are enriched with vital nutrients and minerals, providing nourishment to hair from its roots all the way to the ends. Ingredients like rice ferment filtrate, silk proteins, and various amino acids work synergistically to repair damage, strengthen hair fibers, and promote natural shine. The result is hair that not only looks healthy but feels resilient and revitalized, reflecting the intrinsic beauty of its natural state.

Diverse Types of Japanese Hair Shampoos

Japanese hair care science recognizes that different scalp types require tailored solutions. This understanding has led to the development of diverse types of shampoo from Japan, each formulated to address specific scalp and hair needs effectively.

For Sensitive Scalp

Shampoos designed for sensitive scalps are a cornerstone of Japanese hair care. Typically, these formulations are devoid of harsh substances such as sulfates, parabens, and artificial fragrances, known as irritants for the scalp. They are instead infused with calming elements like aloe vera, chamomile, and glycerin. Many also feature traditional Japanese botanicals such as sakura extract and yuzu, known for their calming properties. These ingredients work together to gently cleanse the scalp, soothe irritation, and reduce redness, making them ideal for those with scalp sensitivities or conditions like eczema and psoriasis. An ideal shampoo for sensitive skin is Lebel IAU Cleansing Clearment, which offers gentle cleansing without irritation. Another great option is Natural Hair Soap Marigold, known for its soothing and gentle properties.

For Dry Scalp

Japanese hair shampoo for dry scalps is crafted to provide deep hydration and nourishment. These products frequently include hyaluronic acid, an effective moisture-attracting agent that pulls hydration into both the scalp and hair. Other key ingredients include ceramides and essential fatty acids, which help to reinforce the scalp's natural barrier, locking in moisture and preventing dryness. Natural oils such as argan oil and Tsubaki (camellia) oil are also commonly found in these formulas, offering additional hydration and helping restore the hair's natural luster and softness. Our recommendations for dry and sensitive scalp care include Lebel IAU Relaxment Shampoo and Lebel Cypress Shampoo, both of which are specifically formulated to address the needs of dry, sensitive scalps, providing gentle cleansing and deep hydration.

For Oily Scalp

Japanese shampoos offer balanced and effective solutions for those dealing with an oily scalp. Japanese shampoo for oily hair is specially created to balance sebum levels while ensuring the scalp doesn't become excessively dry. Ingredients like green tea, charcoal, and clay are popular in these formulations for their ability to absorb excess oil and purify the scalp. Additionally, mild astringents like witch hazel can be included to help tighten and minimize the appearance of pores on the scalp, reducing oiliness. These shampoos maintain a healthy scalp environment, preventing the hair from becoming overly greasy while ensuring it remains hydrated and nourished. Shampoos from the Lebel IAU Lycomint line can rejuvenate the skin and restore balance, making them an excellent choice for this purpose. Similarly, the shampoo and conditioner from the Lebel Cool Orange line are also effective in managing oily scalp conditions, offering freshness and balance.

How to Choose the Right Japanese Shampoo for Your Hair Type?

Selecting the best Japanese shampoos involves a deep comprehension of your individual hair and scalp characteristics, along with your unique hair care requirements. Consider these essential aspects:

Identify Your Scalp Type: Ascertain whether your scalp is oily, dry, sensitive, or of a normal condition. This is crucial as different scalp types need extra care. For instance, oily scalps require shampoos that balance sebum production, while dry scalps need more hydrating formulas.

Understand Hair Texture and Concerns: Whether you have fine, thick, curly, or straight hair and concerns like hair fall, breakage, or frizz, there's a Japanese shampoo tailored to your needs. Look for keywords on products that address these specific issues.

Ingredient Focus: Japanese shampoos are known for their natural and innovative ingredients. For color-treated hair, search for formulas that are safe for color. In the case of damaged hair, opt for shampoos enriched with proteins.

Special Needs: If you have specific hair issues like dandruff or scalp psoriasis, look for shampoos with targeted treatments.

Sensitivity and Allergies: If you're prone to allergies, opt for hypoallergenic formulas and check for ingredients that might trigger your allergies.

Top Japanese Shampoo Brands to Consider

Lebel is a prestigious Japanese hair care brand known for its high-quality ingredients and innovative technology. Lebel shampoos often feature natural extracts and essential oils, providing a luxurious and practical hair-cleansing experience. Their range includes products specially formulated for color-treated hair, volumizing needs, and scalp therapy.

Napla is another top-tier brand celebrated for blending traditional Japanese botanicals and modern hair care science. Napla shampoos are acclaimed for their ability to repair and rejuvenate hair from the roots. Their products cater to various hair types and concerns, including sensitive scalps and damaged hair and those seeking organic and natural ingredients.

Purchasing Authentic Japanese Hair Shampoo

To ensure you're buying authentic sulphate free shampoo Japan, consider the following tips:

Buy from Reputable Sources: To guarantee authenticity, buy from certified dealers or directly from the brand's official online platform.

Check for Authenticity Markers: Look for specific labeling, packaging, and branding characteristics of the brand.

Beware of Counterfeits: Exercise caution with offers that appear exceptionally advantageous, as they could potentially be imitations.

Read Reviews and Recommendations: Authentic products can be identified through online reviews and endorsements from reliable sources.

Understand Import Regulations: If you're purchasing from overseas, be aware of your country's import regulations regarding cosmetics.

By following these guidelines, you can find the best Japan shampoo for your hair type and ensure you're purchasing genuine, high-quality products.

In conclusion, delving into the realm of Japanese shampoos marks the beginning of a transformative journey in hair care. From the gentle cleansing action to the targeted treatments for various scalp conditions, these shampoos from Japan stand as a beacon of quality and efficacy in the world of hair care. Discover the best Japanese shampoos and elevate your hair care routine to a new level with us.

Exclusive Cosmetics offers convenient mini-versions of these shampoos, making it easier for customers to find the perfect match for their hair and scalp needs. Testing a shampoo for about one and a half weeks without changing products is recommended to understand its effect truly.

In the intricate world of Japanese hair care, thorough understanding and training are essential. The specialists at Exclusive Cosmetics are well-versed in all the nuances of these products and can guide you in choosing the right one for your specific hair type and scalp condition. With their expertise and our wide range of products, you're sure to find a shampoo that suits your needs and transforms your hair care experience.